I nemocní lidé mohou mít úsměv na tváři

3. 12. 2018 Off Od

Podle posledních statistik se lidé dožívají vyššího věku, než předchozí generace. To je sice hezké, ale bohužel se také více objevuje osob, které trpí demencí. Je pravdou, že zdravotní péče přispívá k uchování obstojného tělesného zdraví do pokročilého věku, ovšem selhání poznávacích funkcí může člověka odsoudit k úplné ztrátě soběstačnosti a dokonce i popření své osoby a bohužel i svých nejbližších. Mozek se nedá nijak vyměnit, ani na takovou nemoc není doposud účinného léku. První známkou, že není něco v pořádku, je klasické zapomínání, které se stupňuje. Například Alzheimerova choroba přichází velmi nenápadně a postupně sílí. Původně byla považována za nemoc stáří, ale to není tak z daleka pravdivý výrok. Postihuje totiž již osoby středního věku.

otázky

Projevuje se ve třech stádiích:

  1. Rané: lidé se obtížně dorozumívají, zapomínají, podezírají ostatní, že jim chtějí ublížit, projevují se zkrátka poruchy paměti, ale zároveň je i pokles se jakkoliv zapojit do zájmových koníčků nebo akcí, u některých se může projevit i sobeckost a egocentričnost.

  1. Střední: lidé se dostávají do velkých problémů a začínají zápasit s běžnými činnostmi, do kterých se řadí nákupy, vaření, ale i osobní hygiena nebo oblékání. Aniž by chtěli, snadno zabloudí a toulají se. Příznaky se prohlubují a blízká rodina je více méně ve střehu a také v pozici, že se musí rozhodnout, jak bude postupovat dále, aby vše správně fungovalo. Bohužel to je v dnešním pracovním nasazení občas velmi obtížné. Alzheimer centrum Praha nabízí v tuto chvílí rodinám pomocnou ruku a o jejich nejbližší se rádi postarají s veškerou možnou a dostupnou péčí.

čas

  1. Pozdní stadium: je velmi těžké období a to hlavně pro ty nejbližší. Vidět jak milovaná osoba doslova chátrá a neumějí jí pomoci je skutečný zásah do lidského srdce. Přichází poruchy příjmu, veškeré životní funkce začínají chátrat, obtížná chůze končí až na invalidním vozíku. V tuto chvíli se nemocný uzavírá do svého světa a nevyléčitelná choroba zvítězila nad naší silou. Svěřit takto nemocného člověka do rukou odborníků není prohřešek, naopak vysvobození. Navíc taková centra nejsou vězením, ale naší pomocí jak zvládnout obtížnou situaci v rodině.