Univerzita třetího věku

16. 9. 2021 Off Od

Pokud patříte mezi důchodce, kteří chtějí svůj podzim života prožít aktivně, to znamená nejen se věnovat svým koníčkům, přihlaste se na Univerzitu třetího věku. Popularita přednášek a studijních programů se v posledních dvaceti letech rozrostla, což umožňuje vzdělávání seniorů ve všech větších městech. Důležité je zaměření, které Univerzita nabízí. Abyste našli obor, ve kterém se chcete i nadále vzdělávat.

3D tisk

Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitách třetího věku bývají různé. Vysoké školy si je stanovují individuálně. Věkové hranice jsou většinou 55 let. Většina seniorů bývá mezi šedesáti až sedmdesáti lety. Přihlášky se podávají v jarních měsících tak, aby na počátku října ke studiu nastoupili všichni přijatí studenti. Přednášky vedou akademičtí pracovníci i odborníci z praxe. Program bývá dvouletý – formou seminářů, přednášek či cvičení. Zpravidla dvě vyučovací hodiny jednou týdně. A převážně v odpoledních hodinách.

samsung-605439_1920

V případě, že dojezdová vzdálenost je pro seniora příliš velká, je možné studovat vybraný obor i na dálku. Do tohoto způsobu studia se již zapojilo několik českých univerzit. Tato virtuální výuka tak nabízí zapojení i zájemcům z menších měst a venkova. Vše je přizpůsobeno všem seniorům, kterým bude tento způsob vzdělávání vyhovovat. Pokud se rozhodnete pro takový styl komunikace, je potřeba si zajistit nejbližší konzultační středisko. A kontaktovat pověřeného lektora. Protože celá výuka probíhá formou přednášek, dopředu natočených. Vysokoškolskými lektory, kteří učí na různých českých školách. Každých čtrnáct dnů se seniorští studenti mohou sejít v nejbližším centru a společně shlédnout video přednášku. Výhodu mají ti, kteří ji mohou pomocí internetu shlédnout i doma. A podle potřeby si ji pustit znovu.  Umožní jim si probíranou látku zopakovat a lépe zapamatovat. Počítačová gramotnost je u tohoto způsobu studia vítána. Z nabízených přednášek v letošním školním roce patří mezi ty nejvíce navštěvované: Humanitní a společenské vědy, Kultura a umění, Přírodní vědy, Technika a informatika, Zemědělství a veterina, Jazyky a mezinárodní studia.