Druhy palivového dřeva

13. 9. 2020 Off Od

Tak nejjednodušší rozdělení jistě každý zná. Je to dříví:
·        Tvrdé
·        Měkké
Palivové dřevo měkké je všeobecně z jehličnanů. Nejvíce je zastoupeno smrkem, borovicí a modřínem. Když hoří, krásně voní, ale bohužel je jeho výhřevnost nižší nežli u dřeva tvrdého.
Tvrdé dřevo je pak ze stromů listnatých a nejvíce je zastoupeno dubem bukem, a habrem. Do krbu se hodí více, protože hoří pomaleji a hlavně „neprská“. Ale také nevoní. A hůře se zapaluje. Prostě si musíte vybrat, co vám lépe vyhovuje.
 srdce ze dřeva
Další věc, která bude jistě majitelé krbů a kamen zajímat je výhřevnost dřeva. Bodejť by to někoho nezajímalo, za své peníze, a nemalé, chce také mít největší teplo. Zde musím krbaře a další zklamat. Dřevo má výhřevnost velmi nízkou, snad nejhorší z hořlavých materiálů. Dokonce menší než papír. Všeobecně se může říci, že dřevo má výhřevnost od 8 GJ do 20 GJ na kilogram. Což je ovšem závislé i od vlhkosti (to hlavně) a dalších faktorů. Přesné cifry lze velmi lehce dohledat na internetu. Pocitově to asi normální člověk, sedící u krbu nepozná. Jen namátkou zvolím na ukázku dva druhy. Jako první dub – tvrdé dřevo, výhřevnost 11,05 GJ/m3, silná kůra, a jako druhý topol – měkké dřevo, výhřevnost 6,54 GJ/m3, středně silná kůra. Jehličnany zde napíši jen všeobecně – výhřevnost 7,35 GJ – 9,25 GJ/m3, středně silná kůra. Jak vidno, škála je široká.
 pořezané dřevo
Možná další aspekt, který vás bude zajímat je popelnatost. Nějaký obrovský rozdíl zde nehledejme. Pamatujme si jen, že množství a druh popela jsou závislé na druhu spalovaného dřeva, jeho vlhkosti  a jakosti. S rostoucí teplotou prý jeho množství klesá.
Samozřejmě, že jsou ještě další aspekty, například jak se dřevo měří, či váží, plnometry, sypaný metr atd. A zcela jistě je nejdůležitější položkou cena. Ta je však tak nejednotná, že v době psaní článku do jeho přečtení bude zcela jistě jiná.
A na závěr pamatujte, že nejvíce zahřeje to, když si dřevo řežete sami ručně. Tak, ruční pilu do ruky a hybaj do lesa. Jen se předtím musíte domluvit s hajným.