Jaké formuláře potřebujete pro výplatu přídavku na dítě

15. 6. 2019 Off Od

Přídavek na dítě je dávka vyplácená státem, která slouží pro potřeby nezaopatřeného dítěte.

Je nejdůležitější dávkou pro pomoc rodinám s dětmi.

Kdo může požádat o přídavek na dítě?

tenisky pro mimčo

Jste rodina – muž, manželka, děti. Těmto osobám se říká společně posuzované osoby a dokládáte příjmy všech společně posuzovaných osob. Nejjednodušší příklad je ten, když jste „řádná“ rodina. Zde není problém.

Problém nastává u nesezdaných párů, které spolu nežijí. Aby matka dítěte mohla požádat o přídavek na dítě, musí taktéž doložit příjem otce dítěte, i když spolu nežijí. Má ale možnost požádat o vyloučení otce dítěte v případě, že spolu nežijí déle než 3 měsíce a toto prokazatelně doloží. Pak dokládá pouze svůj příjem a příjem dítěte. Do příjmu dítěte se zahrnuje i výživné, které je placeno otcem zpravidla na základě soudního rozhodnutí. Nutno zmínit, že do příjmu matky dítěte se pro nárok na přídavek na dítě zahrnuje i rodičovský příspěvek! Sice nepracujete, nedocházíte do zaměstnání, ale bohužel se rodičovský příspěvek považuje za příjem rozhodný pro posouzení nároku na dávku.

Přídavek na dítě je vyplácen dítěti od narození až po dovršení jeho zletilosti. Pokud dále studuje, je zapotřebí na úřad práce dokládat každoročně v září s nastupujícím novým školním rokem potvrzení o studiu. V případě, že dítě navštěvuje střední školu či odborné učiliště, kde je i placená praxe v odborném výcviku, je nutno i tuto zpravidla malou částku přiznat do příjmů dítěte.
šťastní rodiče

Základním formulářem pro nárok na dávku je Žádost o přídavek na dítě.

Na každou společně posuzovanou osobu je nutno dále vyplnit formulář Doklad o výši čtvrtletních příjmů, které v případě, že jste zaměstnáni, vaše netto příjmy vyplní zaměstnavatel. Pro nezaopatřené dítě, které příjem nemá, vyplní zákonný zástupce formulář Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok a dávky.

Nebojte se vyplňování formulářů, na úřadu práce vám rádi poradí, ale musí vidět alespoň nějakou vaši snahu. Nejspíše nepotěšíte úředníka, když mu prázdné formuláře pohodíte na stůl, ať vám je vyplní. To asi nepořídíte. Nehledě na to, že na některých úřadech práce bývají bohužel i fronty a nelze za běžného provozu požadovat po úředníkovi, aby konal práci za vás. Ale věřím, že když vy ukážete snahu, z druhé strany též zazní přívětivost.

V případě, že jste rozvedeni, či máte dítě svěřené do péče, nezapomeňte sebou na úřad práce pro první žádost o přídavek na dítě vzít originál rodných listů dětí a rozsudek o rozvodu či rozsudek o svěření dětí do péče (s vyznačením nabytí právní moci).

Na přídavek na dítě mají nárok rodiny, jejichž rozhodný příjem v daném čtvrtletí nepřesahuje 2,7násobku životního minima.