Italská družstva a proč je vlastně mít

2. 6. 2023 Off Od

Jako podnikatelé, společnosti, ale i jiní, kteří podnikají v sociální sféře, se nyní můžete setkat s tzv. sociálním družstvem. Jsou to taková družstva, která se starají o uspokojování a rozvoj sociálních a jiných zájmů nejen svých členů, ale také i ostatním, protože taková činnost je založena na veřejně prospěšné bázi.

veselý hovor.jpg

Podstatným znakem, jak už vyplývá z textu výše, je vyvíjení obecně prospěšné činnosti, která:


1)      Má za účel integraci sociální a pracovní znevýhodněných osob ve společnosti a jejich následné uplatnění na trhu práce, ve společnosti apod.


2)      Při této činnosti se uspokojují místní potřeby – prázdná místa ve společnostech, péče o veřejné prostranství, péče o sociální případy apod.


3)      působí v oblasti využívání místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

sloučení migrantů.jpg
To vše ostatně vychází z § 758 ZOK – zákona o obchodních korporacích. Byť není družstvo v ryzí formě společností a nejsou tam společníci, jedná se v obchodním styku o klasického podnikatele (podnikatel je dle § 420 OZ). Zákon také zakazuje některé dispozice s majetkem: zakazuje emitovat dluhopisy, zajištovat povinnosti jiných osob, být neomezené ručícím společníkem v obchodní spol. a další, které jsou uvedeny v § 756 ZOK.

 

Na rozdíl od běžného družstva, zde může být členem pouze fyzická osoba, která:


1)      vykonává v rámci družstva práci na základě pracovního poměru


2)      vykonává pro družstva práci nad rámec, bez úplaty na základě dobrovolnosti


3)      jsou jí poskytovány právě výše zmíněné služby v rámci veřejně prospěšné činnosti družstva.

 

 

Pokud jste jednou jako podnikatelé či jako fyzické osoby vstoupili, nemůžete podíl předat někomu jinému = přechod podílu se zakazuje. Co se týče samotného zisku, má to sociální družstvo také omezeno, může mezi své členy rozdělit pouze 33 % disponibilního zisku a k tomu všemu to ještě musí mít připuštěné stanovy.

 

Další velkou a podstatnou změnou jsou okolnosti výplaty likvidačnímu zůstatku – rozdělí se vklady, tak, aby každý člen dostal, co tam dal a zbylý ZISK se poté musí přenechat jinému sociálnímu družstvu, jinak to nejde. Což určitě ocení všichni, kteří si mysleli, jak budou podnikat v sociální oblasti a nedočetli zákon.