Jaké pravomoci má externí předseda SVJ?

16. 5. 2021 Off Od

Pokud máme panelový dům, kde jsou byty v soukromém vlastnictví jednotlivých obyvatel, pak je běžné, že jsou sdruženi ve společenství vlastníků jednotek, zkráceně SVJ. Toto společenství rozhoduje o věcech, které se týkají všech obyvatel, jako například zateplování domu, oprava výtahu a podobně.

Je však jasné, že ačkoliv by si zde měli být všichni rovni, je nutné zvolit člověka, který bude ono společenství zastupovat například na úřadech, a který bude zodpovědný za hladký průběh všech dohodnutých rozhodnutí. Tento člověk má obvykle titul předsedy.

predseda1

Problém však je, že to může vyvolat určité třenice. Koneckonců, všichni jsou vlastníci bytových jednotek, takže by měli mít stejná práva i povinnosti. Navíc se většinou dobře znají, takže mohou nastat obavy, že onen předseda svých pravomocí může zneužít ve prospěch těch, kteří jsou s ním zadobře, a naopak.

Řešením této situace může být externí předseda SVJ. Jedná se o člověka, který by neměl mít žádné vztahy s nikým z obyvatel. Tak může vykonávat svou funkci naprosto nestranně. Navíc se dobře vyzná v příslušných zákonech, což je rozhodně také výhoda.

predseda2

Pravomoci má samozřejmě stejné, jako ten zvolený z řad obyvatel domu – dohlíží na to, aby bylo nájemné včas vybráno, stejně jako zálohy na vodu, plyn či elektřinu. Také komunikuje s příslušnými firmami či úřady, aby zajistil nejhladší průběh domluvené akce. K tomu využívá mimo jiné i svou znalost zákonů.

Dále také provádí či nechává provádět pravidelné prohlídky společných prostor dané nemovitosti. To je důležité, aby se přišlo na drobná poškození dříve, než stihnou způsobit problém. Příkladem může být střecha, kterou je potřeba čas od času znovu natřít a opravit, aby nezačala zatékat.

To vše zní dobře, avšak je potřeba si uvědomit, že si tento člověk za svou práci nechá zaplatit, na rozdíl od toho, který je zvolen z řad obyvatel daného domu. Také je faktem, že jelikož zde nebydlí, nemá osobní zájem na tom, aby vše bylo v pořádku. To však samozřejmě neznamená, že svou funkci nebude vykonávat dobře a svědomitě. Jen je potřeba si tyto skutečnosti uvědomit, než se pro něj rozhodneme.